Sahara, DŁnen bei Ti-n-Merzouga

Algerien, Ti-N-Merzouga